Vad är vänskap?

0

Vänskap

Skriv utredande/argumenterande om vad vänskap är. Du kan kalla din uppsatts “Vänskap” eller “Vara vänner”.
Skriv i essäform, dvs en konstnärlig utformad text med en viss personlig hållning som också ärvetenskaplig underbyggd eller – som i detta fall – anknyter till tidigare litteraturer.
Kom ihåg att använda Strindbergstexten!

Ex. “I Strindbergs text Röda Rummet kan man läsa om hur…..”
Förklara, referera det viktigaste, så att att läsaren förstår sammanhanget. Ev. något citat. “Skål, suggor!”

Exempel på frågeställningar

 • Vad är vänskap?
 • Vad kan vänskap ge?
 • Vad kan förstöra/förstärka en vänskap?
 • Kan man bli vän med vem/vad som helst?
 • “Lika barn leka bäst” – Stämmer det?
 • Könsskillnader?
 • Skiljer sig mäns och kvinnors vänskap?
 • Hur blir man kompisar?
 • Hur förlorar man en kompis?
 • Kan man leva ensam/utan kompisar?
 • Är kompisar det viktigaste man har?
 • Kan pengar påverka en vänskap? Kan man köpa vänner? (“Kan pengar köpa kärlek”)
 • Tillit för varandra?
 • Facebook, och alla andra sociala medier, hur definierar man en “vän”?
 • Kan sex förstöra en vänskap?
 • FRIENDZONED!?
 • Vad har man vänner till? Utnyttja/bli utnyttjad?
 • Villkor?
 • Ge och ta!?
 • Delade intressen?

// support@nvb10.se

Share.

About Author

Din hjälp i nöden :P

Leave A Reply