En etisk arbetsmodell

0

 

Vid problembearbetning av ett etiskt problem är det viktigt att vi har verktyg som hjälper oss i arbetet. Här följer en kort sammanfattning som kan vara till hjälp. Utgå ifrån följande text när du följer hanteringen av problemet:

Stina och guldhamstern
Eva är förtvivlad. Hennes älskade guldhamster Putte har försvunnit i trädgården. Hon ringer till sin kompis Stina och ber henne hjälpa till att leta.Stina kommer cyklande utanför den höga häcken till Evas trädgård. Plötsligt hör hon ett krasande ljud under framdäcket. Hon stannar och ser ned på guldhamsterns döda kropp.

– Det här kommer Eva aldrig att förlåta mig, tänker Stina. Efter att ha funderat i någon sekund, petar hon med foten in den döda kroppen i det höga gräset bredvid cykelbanan. Sen åker hon fram till Evas hus. Hon låtsas som ingenting och hjälper till att leta. Men sökandet är förgäves.”

Arbetsgång

1 Vad är problemet?

Försök att forma detta som en fråga.

2 Vems är problemet?

Vem ska välja eller handla?

3 Tolka och bedöm relevans

Förekommer vaga eller mångtydiga
ord? Är frågan relevant?

4 Sammanställ argumenten

Försök att hitta så många argument som
möjligt för och emot.

5 Granska argumenten!

Är argumenten fakta eller etiska värderingar? Ställ eventuellt följdfrågor.
Hänvisar argumenten till någon etisk
regel eller handlingsmodell? – formulera den då! Grundas värderingen i ett
övergripande synsätt, (tro, ideologi, sinnelag)?

6 Rangordna argumenten

Värdera argumenten efter rang, d.v.s.
avväg och rangordna efter argumentens
vikt.

7 Gör ett val!

Förhoppningsvis har arbetet och funderingarna lett fram till en klarare syn
som nu gör att du kan göra ditt val.
Kanske anser du att ett val är omöjligt
att göra. Beskriv då vad som hindrar
dig från att välja.

8 Sätt in valet i ett sammanhang

Kontrollera så att valet inte strider mot
vår verklighets- och människosyn och
bedöm de följder valet kan få för individ och samhälle.

9 Sammanfattning

Sammanfatta arbetet och beskriv den
handlingsplan som följer med ditt val!

Bearbetning

1.
Bör Stina berätta för Eva nu när hon kommer fram att hon
kört över Putte? Gör Stina rätt när hon beslutar att inte
berätta för Eva om olyckshändelsen?

2.
Problemet är i första hand Stinas. Vi skulle kunna kalla
detta ett individualistiskt problem.

3.
Några ord kan kanske tolkas olika. Berätta – Gäller detta
nu eller för alltid? Vi förutsätter att det gäller nu när
händelsen är aktuell. Olyckshändelsen – Hon hade ingen
chans att undvika att köra över Pelle, alltså en ren olyckshändelse.

4.
För:
1) Stina är rädd att vänskapen ska ta slut.
2) Eva förlåter inte.
3) Eva blir ledsen.

Mot:
1) Någon kan hitta den döda hamstern.
2) Man ska tala sanning.
3) Sorgen går över.

5.
Här finns en grundregel som kommer in som förekommer i de flesta religioner. Ärlighet är viktigt! Vi har också
vårt ordspråk: Ärlighet varar längst. En sinnelagsetisk värdering. Här konfronteras vänskap – sorg – vänskap.

6.
F1 Vänskapen kan ta slut
M1 Man ska alltid tala sanning

F1.1 Eva kommer inte att förlåta
M2 Vänner ska vara ärliga

F2 Eva blir ledsen
M3 Någon kan hitta den döda hamstern

Motargumentet ”Sorgen går över” är ett motargument,
men hör ändå ihop med F2. Ett sådant argument kallas
argument av tredje ordningen

7.
Jag tycker att Stina ska berätta för Eva om olyckshändelsen. I vänskap ingår också att man ska kunna förlåta.

8.
Valet hör nära samman en allmän verklighetsuppfattning
som starkt anknyter till en allmän uppfostran och ordsprå-
ket ”Ärlighet varar längst”. I tio guds bud har vi också
uppmaningen: Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot
din nästa.

9.

Den viktiga frågan om skillnaden mellan etiska ideal och
vardagshandling kan aldrig förbigås när man arbetar med
etik. Hade jag själv verkligen handlat som mitt val om
jag hamnat i Stinas situation? Är det fel att ha ideal som
man ofta misslyckas med att uppnå? Är den feg, som byter
ståndpunkt? Kan man lära sig att förlåta?

Share.

About Author

Din hjälp i nöden :P

Leave A Reply